OÜ Karlaane on 2002.a. tegutsev transpordiga tegelev ettevõte. Kuid aastal 2006 hakkasid idanema uued ideed. Hetkel pakub ettevõte peale transpordi võimalust tellida ka uksi, aknaid või muid puidutööstusega seotud teenuseid. Samas on meie meeskond alati valmis ette võtma väikesemahulisi ehitus- ja remonttöid(üldehitus).

Ettevõte tegutseb Eestis, peamine tegevuspiirkond on Tallinn ja selle lähiümbrus, kuid vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele võime teha ka väljasõite teistesse Eestimaa piirkondadesse.

Meie meeskond on orienteeritud, et „klient on kuningas” seega soovime leida personaalseid lahendusi igale kliendile. Läheneme probleemile koostöös kliendiga, et saavutada maksimaalne kvaliteet ja rahulolu. Oleme kliendisõbralikud ja seega paindlikud hindade suhtes. Kõikidele teostatud töödele ja teenustele anname omapoolse garantii vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

Meie missiooniks on pakkuda oma klientidele kõige sobivamaid lahendusi, pidada kinni tähtaegadest ja kvaliteedinõuetest.

Konkurentsieeliseks peame häid suhteid, tugevat meeskonnatööd ja tahet pakkuda oma klientidele kõige kõrgemat kvaliteeti.

Meie personali iseloomustab tugev meeskonnatöö, õppimisvõime, avatus uutele ideedele ning soov areneda.